"Macht is tijdelijk en wordt je door anderen toegekend, kracht is oneindig en komt uit jezelf"

"Pyoen: Puur Professioneel, draagt bij aan groei, inspireert eeuwig."

Nieuws » Communicatie adviseur Universiteit Maastricht: Academische Werkplaats Ouderenzorg

Communicatie adviseur Universiteit Maastricht: Academische Werkplaats Ouderenzorg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg is een netwerk van regionale zorgverleners en kennisinstellingen in de regio Zuid-Limburg met als doel de kwaliteit van zorg aan ouderen te verbeteren. Onder leiding van de Maastrichtse hoogleraar Jan Hamers wordt, onder de paraplu van de Academische Werkplaats Ouderenzorg, het project Nurses on the Move uitgevoerd en vinden onderzoeken plaats om de verpleeghuiszorg te verbeteren. Het project focust met name op de rol van verpleegkundigen in verpleeghuizen en beoogt hun werk effectiever te maken en hun leiderschapskwaliteiten te verbeteren. De regionale partners die meedoen aan het project zijn: Cicero Zorggroep, Meander Groep Zuid-Limburg, Orbis Medisch en Zorgconcern, Sevagram, Vivre en Zuyd Hogeschool.
Pyoen heeft een Communicatie-aanpak ontwikkeld om de naamsbekendheid te vergroten en het imago te versterken van het ouderenzorgproject Nurses on the Move. Mariëlle Houben begeleidt de werkgroep Communicatie bij de uitvoering van de huisstijl, website en verzorgt nieuwsbrieven en leaflets, redigeert teksten, ontwikkelt scripts voor filmpjes en organiseert Best Practice dagen. 

» Terug naar het nieuwsoverzicht