"Macht is tijdelijk en wordt je door anderen toegekend, kracht is oneindig en komt uit jezelf"

"Pyoen: Puur Professioneel, draagt bij aan groei, inspireert eeuwig."

Nieuws » Communicatiebeleidsplan Gemeente Simpelveld

Communicatiebeleidsplan Gemeente Simpelveld

Het communicatie beleidsplan van de gemeente Simpelveld geeft een visie op hoe de gemeente in 2011 en 2012 om wil gaan met communicatie. Communicatie wordt door het gemeentebestuur gezien als een belangrijke succesfactor. Een planmatige aanpak en permanente aandacht voor communicatie past bij een actieve, transparante en omgevingsgerichte overheidsorganisatie, die burgers, ondernemers en belanghebbende partijen benadert en uitnodigt mee te doen. Communicatie is een integraal onderdeel van de beleidsadvisering.

Pyoen Advies & Management heeft het communicatie beleidsplan ontwikkeld en gepresenteerd aan het management en binnenkort het college. 

» Terug naar het nieuwsoverzicht