"Macht is tijdelijk en wordt je door anderen toegekend, kracht is oneindig en komt uit jezelf"

"Pyoen: Puur Professioneel, draagt bij aan groei, inspireert eeuwig."

Advies » Communicatieplannen

Communicatieplannen

Eerst denken, dan doen. Daar komt een communicatieplan op neer. De investering in een communicatieplan verdient zichzelf terug. Als u een heldere, gezamenlijke visie op uw communicatie - aanpak heeft, kunt u effectievere middelen kiezen en voorkomt u oeverloze interne discussies. Of het nu gaat om de communicatie over een afgebakend project of over uw organisatie als geheel, een communicatieplan kiest richting en geeft samenhangende antwoorden op de kernvragen. 

Richtingkeuze
Als eerste kijkt Pyoen Advies & Management welke doelgroepen u vooral wilt bereiken. Wat weten ze en wat vinden ze van uw bedrijf of project? Hoe zou u gezien willen worden? Op welke punten wilt u hen beïnvloeden? Wat zijn de meest nijpende knelpunten in de communicatie? Dat alles bepaalt de globale hoofdrichting en de prioritering van uw communicatiebeleid. In overleg vertalen wij dit in concrete speerpunten en haalbare stappen.

Middelenkeuze
Pas als uw doelen helder zijn, kunt u middelen kiezen. Met welke middelen bereikt u uw doelgroepen het best? Welke hebben uit budgettaire overwegingen de voorkeur? Hoe kunnen deze middelen elkaars werking versterken? En hoe coördineert u de communicatieactiviteiten binnen uw bedrijf?

 

Voorbeelden

Communicatieplan Centre Beauté (2014 - heden)

Communicatieplan Laumen (2013 - heden)

Communicatieplan Academische Werkplaats Ouderenzorg (2013 - heden)

PR-plan Gezondheidscentrum Terwinselen (2012)

Communicatieplan Stichting Pergamijn (2012)

Communicatieplan organisatie- en cultuurontwikkeling veranderprogramma Simpelveld 2.0, Gemeente Simpelveld (juli 2010) en communicatiebeleidsplan 2011-2012.

 

Communicatieplannen bij GGD Zuid Limburg: Communicatieplan Academische Werkplaats GGD Zuid Limburg, Communicatieplan Draaiboek Massavaccinatie Pokken, Communicatieplan Massavaccinatie Meningokokken.

Communicatieplannen bij Arion International BV: Communicatieplan strategische koers Triple Ten en introductie nieuwe huisstijl.

 

 

Bent u op zoek naar een communicatieplan voor uw organisatie of een project?

Neem dan contact op met Pyoen