"Macht is tijdelijk en wordt je door anderen toegekend, kracht is oneindig en komt uit jezelf"

"Pyoen: Puur Professioneel, draagt bij aan groei, inspireert eeuwig."

Advies » Fusiecommunicatie

Fusiecommunicatie

Vaak zijn directies tijdens een fusieproces zó intensief bezig met juridische en organisatorische aspecten, dat ze een beetje 'voor de muziek uit' gaan lopen. Ze zien niet altijd even goed hoe hun medewerkers de naderende fusie ervaren. Die zijn meestal niet automatisch even enthousiast. “What’s in it for me?”

Het draagvlak bij eigen medewerkers en bij samenwerkingspartners is een kritische succesfactor bij vrijwel iedere fusie. Fusies zijn heel ingrijpend voor medewerkers. Ze brengen onzekerheid en angst met zich mee. "Wat gebeurt er met mijn baan, met mijn afdeling; wie wordt mijn leidinggevende? Wordt ons bedrijf onder de voet gelopen? What’s in it for me?” Pas als angst en onzekerheid voor de persoonlijke gevolgen zijn gereduceerd of weggenomen, kunnen medewerkers gaan openstaan voor de organisatorische voordelen van de fusie. Zorgvuldige communicatie is daarbij een strikte voorwaarde.

Wet van Murphy
Een fusie is altijd een hectische periode, waarin de wet van Murphy in hoge mate actief is. Er worden ongewild veel missers gemaakt. Wie een zorgvuldige communicatie over het fusieproces veilig wil stellen, moet het systematisch aanpakken met een fusiecommunicatieplan.

Fusie communicatieplan
Een fusie communicatieplan legt onder meer vast welke de belangrijkste interne en externe doelgroepen zijn, welk draagvlak aanwezig is, welke doelen de communicatie heeft en welke middelen daarbij gebruikt gaan worden. Belangrijk is het formuleren van een eenduidige centrale boodschap over de fusie. In het plan worden ook praktische zaken ingevuld zoals het woordvoerderschap, de afstemming van interne en externe berichtingeving en planning van de communicatie rondom de mijlpalen in het proces.Recente resultaten
Fusie communicatieplan GGD’en in Zuid – Limburg (2005-2006)

Bent u op zoek naar een fusie communicatieplan voor uw organisatie?
Neem dan contact op met Pyoen