"Macht is tijdelijk en wordt je door anderen toegekend, kracht is oneindig en komt uit jezelf"

"Pyoen: Puur Professioneel, draagt bij aan groei, inspireert eeuwig."

Advies » Interne Communicatie

Interne Communicatie

Uitstekend georganiseerde veranderingsprojecten raken soms in het slop, enkel en alleen vanwege slechte communicatie en samenwerking. Elke manager wordt af en toe geconfronteerd met communicatie en samenwerkingsproblemen. Managen is óók de kwaliteit van de samenwerking verbeteren. Goede interne communicatie moet altijd hoge prioriteit hebben, want externe geloofwaardigheid bestaat niet zonder intern draagvlak. Tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn de beste ambassadeurs die een organisatie zich kan wensen.

Het belangrijkste ‘communicatiemiddel’ in de organisatie zijn de mensen die er werken. Of het nu gaat om directeuren, middelmanagement, teamleiders, projectmanagers, beleidsadviseurs, secretaresses, de OR of bijvoorbeeld om medewerkers met klantcontact. Ze hebben allemaal een specifieke rol en verantwoordelijkheid in de interne communicatie. 

De rol van de (interne) communicatie adviseur ontwikkelt zich steeds meer van ontwikkelaar van communicatiemiddelen naar ondersteuner van deze spelers. 

Wat is interne communicatie?
Met interne communicatie wordt bedoeld alle interactie tussen mensen in organisaties. Interne communicatie richt zich op het uitdragen van de visie en het beleid, maar ook op het creëren van een sterk imago. Personeelszaken en interne communicatie zijn in dit proces onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pyoen Advies & Management ondersteunt u bij het ontwikkelen van uw communicatiestrategie en het inzetten van de passende middelen op het juiste moment. Samen met u zoeken we de meest effectieve kanalen om uw organisatie optimaal te laten functioneren.

Wanneer is interne communicatie zinvol?
Heeft u een slecht functionerend team, of zijn er spanningen in de hiërarchie, bestaat er competentiestrijd en fricties tussen afdelingen, zijn er functies die de organisatie ondermijnen? Wilt u groepsprocessen beïnvloeden, de samenwerking verbeteren of de persoonlijke effectiviteit verhogen in uw organisatie? Bij interne processen blijkt echt tweerichtingsverkeer vele malen effectiever dan het eenzijdige instrumentele informeren. Interne communicatie via dialoog is gericht op verkrijgen van draagvlak. Pyoen Advies & Management adviseert de directie over interne communicatievragen, onderzoekt knelpunten in de interne communicatie, regisseert veranderingsprocessen op een communicatieve wijze en levert, bijvoorbeeld via het inrichten van uw interne overlegstructuur of het invoeren van interne media zoals intranet, een magazine, een personeelsblad, een bijdrage aan de uitvoering. 

Recente resultaten

Laumen Rolluiken (2013 - heden)

Centre Beauté (2014 - heden)

Stichting Pergamijn (2012)

Van Melik Food Groep (2011-2012)

Taxi van Meurs (2011-2012)

Gemeente Simpelveld (2010-2012); Organisatie- en cultuurverandering, Simpelveld 2.0

Diverse interne communicatievraagstukken bij Arion International BV: advies directie over interne communicatiezaken, communicatie bij veranderingsprocessen zoals de reorganisatie, coaching middle management bij hun persoonlijke stijl van communicatie.

Diverse interne communicatievraagstukken bij GGD Zuid Limburg: uitvoeren onderzoek interne communicatie, advies directie over interne communicatievraagstukken, verbetering samenwerking binnen afdeling, invoeren diverse interne media.

Wilt u een onderzoek naar de knelpunten in de interne communicatie, de interne communicatie en samenwerking verbeteren of een dialoog tussen beleidsmakers en uitvoerders stimuleren en faciliteren? Neem dan contact op met Pyoen