"Macht is tijdelijk en wordt je door anderen toegekend, kracht is oneindig en komt uit jezelf"

"Pyoen: Puur Professioneel, draagt bij aan groei, inspireert eeuwig."

Advies » Mediabeleid & woordvoering

Mediabeleid & woordvoering

Een zorgvuldige beeldvorming in de pers is van vitaal belang voor ieder bedrijf en iedere organisatie. Dat wordt vaak pijnlijk duidelijk, als men vanwege een incident of crisis plotseling negatief in het nieuws komt. Dergelijke verrassingen zijn in veel gevallen te voorkomen met een goed persbeleid. 

Wat is mediabeleid & woordvoering?
Effectief en consistent mediabeleid dat 'werkt' in tijden van grote media-aandacht, zoals bij crises, reorganisatie en onvoorspelbare ontwikkelingen. Doelstellingen, taken en middelen zijn bepaald. Woordvoering is helder en werkbaar geregeld. Wij formuleren met u samen sterke, doeltreffende mediaboodschappen. Eventueel neemt Pyoen Advies & Management tijdelijk het woordvoerderschap van u over.

Wanneer is mediabeleid zinvol?
Uw onderneming of organisatie kan plotseling volop in de schijnwerpers van de publieke opinie staan. Omdat u daar bewust op aanstuurt, of 'omdat dat opeens zo gaat'. Dat moet professioneel voorbereid en begeleid worden. Want op reputatieschade zit niemand te wachten. Hoe beter de gerichte en doordachte informatiestroom richting media is opgezet, hoe beter u de weg vindt naar journalisten en programma's. Daarmee neemt en houdt u grotendeels zelf de regie van de media-exposure. U versterkt met een goed mediabeleid uw imago en profileert zo uw organisatie eerlijker en krachtiger bij uw klanten. 

Pyoen Advies & Management ontwikkelt mediastrategie en -beleid met u, liefst in 'vredestijd'. Maar ook onder hoge druk wanneer (binnenkort) sprake is van grote media-aandacht. 

Persprotocol
Een persprotocol legt heel concreet vast hoe een bedrijf met de pers omgaat. Met wie wordt een opbellende journalist doorverbonden? Wat doet de receptioniste als een journalist zich meldt? Wie mogen wel en niet met de pers praten? Wat kan wél en niét worden verteld? Welke rol heeft de directie of de afdeling Communicatie? En welke stappen moet u zetten bij negatieve publiciteit? Een persprotocol maakt voor alle betrokkenen duidelijk wat ze moeten doen. Wij kunnen in overleg een helder en pragmatisch persprotocol voor uw bedrijf of organisatie ontwikkelen.

Coaching woordvoerders 
Voor veel directieleden en stafmedewerkers is het geen dagelijks werk om woordvoeder te zijn naar de pers. Wie alleen afwacht wat de journalist zal vragen, neemt in de voorbereiding van een interview een groot risico. Beter is het, de eigen centrale boodschap goed samen te vatten en te oefenen. Ook is het aan te raden om vooraf te inventariseren, welke lastige vragen een journalist allemaal zou kunnen stellen. Wij hebben ruime ervaring in het verzorgen van een korte coaching voor woordvoerders. Die helpt om het gesprek met een journalist effectief voor te bereiden. Wij helpen om uw boodschap goed op een rijtje te zetten en de hoofdroute van de zijwegen te onderscheiden. Wij fungeren daarbij een beetje als ‘advocaat van de duivel’ en proberen mogelijke valkuilen op te sporen. Alle fouten die in de voorbereiding naar voren komen, zult u in het echte gesprek met de journalist niet zo gauw meer maken.

Persberichten
Wanneer u met een persbericht zelf contact zoekt met de pers, ook bij minder goed nieuws, bent u meestal in het voordeel. U heeft meer invloed op de timing en de toonzetting. Persberichten schrijven is een vak. Pyoen Advies & Management kan uw boodschap vertalen in een realistisch en effectief persbericht.

Recente resultaten

Roda JC Midden in de Maatschappij (2014 - heden)

Arion bouwt op Avantis, persconferentie (2014)

Stichting Pergamijn, Woordvoerder inzake Verscherpt toezicht door Inspectie (2012)

Rodahal Kerkrade, Van Melick Quality Catering (2012)

Gemeente Simpelveld, introductie burgemeester Richard de Boer (2012)

Gemeente Simpelveld, bezoek gouverneur Bovens (2012)

Van Melik Food Groep, uitbreiding directie (2011)

Gemeente Simpelveld, afscheid burgemeester Hub Bogman (2011)

Lancering website www.boerderijeducatielimburg.nl (2011)

Diverse nieuwsberichten van Taxi van Meurs (2011)

Bekendmaken Windmuller Events & Services (2011)

Rode Pad activiteiten promoten (2011)

Gemeente Simpelveld, handleiding 'Omgaan met de pers'' (2010)

Rabobank Parkstad Limburg o.a. Passieprijs, Rabo Studenten Practicum, Rabo Ronde (2010)

Welloord Overhuizen (2010)

Advisering mediabeleid en woordvoering Arion International BV (2007-2009) 

Woordvoering GGD Zuidelijk Zuid-Limburg (2002-2006)

Bent u op zoek naar een persprotocol, wilt u een persbericht voor uw organisatie of uw woordvoerders coachen?
Neem dan contact op met Pyoen