"Macht is tijdelijk en wordt je door anderen toegekend, kracht is oneindig en komt uit jezelf"

"Pyoen: Puur Professioneel, draagt bij aan groei, inspireert eeuwig."

Advies » Public Affairs

Public Affairs

Lobbyen mag. Voor de overheid, de politiek, organisaties en bedrijven is het immers zinvol om informatie uit te wisselen. Het belang van de overheid: het draagvlak voor de besluitvorming verbreden. Dat van organisaties en bedrijven: gehoor krijgen voor hun standpunt en belangen. Wij helpen u bij het uitstippelen van uw strategie en het leggen van de juiste contacten bij opinieleiders en besluitvormers.

Wat is Public Affairs?
Public Affairs staat met één been in het communicatievak en één been in de algemene belangenbehartiging. Pyoen Advies & Management ondersteunt u bij het ontwikkelen van uw lobbystrategie, uw concrete aanpak en boodschappen, tekst en middelen. Samen met u zoeken we de meest effectieve gesprekspartners en beïnvloedingskanalen om uw belang onder de aandacht te brengen. Wij werken, indien nodig, samen met collega's voor actuele kennis op specifieke, inhoudelijke terreinen.

Wanneer is het zinvol?
Heeft u een issue dat op de politieke agenda moet? Is gedegen kennis van de inhoud, de kansen en bedreigingen, de politieke en maatschappelijke context onmisbaar? Public Affairs kan deel uitmaken van uw strategie. Pyoen Advies & Management biedt u deze bijzondere expertise. Van belang is de keuze voor de juiste gesprekspartners (ambtelijk, politiek) op het juiste moment. Met behulp van uitstekende, actueel relevante lobbyboodschappen in heldere, overtuigende teksten.

Recente resultaten
Advisering stakeholders communicatie Arion International BV, 2008
Fusiebesluitvormingsproces Openbare Gezondheidszorg, 2005

Wilt u een lobbystrategie ontwikkelen? Neem dan contact op met Pyoen