"Macht is tijdelijk en wordt je door anderen toegekend, kracht is oneindig en komt uit jezelf"

"Pyoen: Puur Professioneel, draagt bij aan groei, inspireert eeuwig."

Advies » Workshops & Trainingen, Coaching

Workshops & Trainingen, Coaching

Workshops & trainingen
Iedereen kan doelmatig leren communiceren. Er zijn geen bijzondere talenten voor nodig, wel inzicht in het communicatieproces. Als iemand communicatief vaardiger wordt zal zijn persoonlijkheid ook veranderen. Effectief leren communiceren zou er bijvoorbeeld toe kunnen bijdragen dat u zich in sommige moeilijke situaties zekerder zult gaan voelen en dat u flexibeler wordt in de omgang met anderen.

Wat zijn workshops & trainingen?
U krijgt trainingen en workshops die aansluiten bij ons dienstenpakket, zoals omgaan met de media, relatiebeheer en netwerken, opstellen van kernboodschappen, strategieontwikkeling, adviesvaardigheden. Echt op maat, met uw vraag en situatie als uitgangspunt. Aansluitende begeleiding bij de praktijktoepassing kan erbij horen. Pyoen Advies & Management voorziet ook in bezinningsbijeenkomsten en persoonlijke coaching voor managers en bestuurders.

Wanneer zijn workshops & trainingen zinvol?
Trainingen en workshops zijn vooral effectief als ze kort en intensief zijn en maximaal aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Werken met eigen cases, veel interactie inbouwen en enthousiasmerende trainers. Geen stapels mappen mee naar huis, maar concrete checklists, ideeën, aanzetten tot een nieuwe aanpak in de eigen praktijk. Maar soms moet er niet primair iets ‘geleerd’ maar iets ‘tot elkaar gebracht’, met elkaar verbonden worden: de bekende bezinningsbijeenkomsten, ‘heidagen’ waarin een nieuwe koers, missie, positionering ontwikkeld moet worden. Daarvoor zijn uiteenlopende werkvormen beschikbaar. Bij dit soort bijeenkomsten is onafhankelijk, respectvol maar scherp voorzitterschap voor de discussie vaak onmisbaar.

Recente resultaten

MTB medewerkers, 2016

Workshop studenten Hogeschool Zuyd over marketing en communicatie, 2012

Communicatietraining Management Arion International BV
Training adviesvaardigheden Hoge School Zuyd, 2009
Communicatietraining Management GGD Zuid Limburg

Coaching

Coaching is belangrijk nu veel managers uit andere disciplines meer en meer afgerekend worden op hun communicatieve prestaties, in bedrijf of eigen afdeling. Pyoen Advies & Management biedt een vertrouwelijke setting voor gesprekken over de dagelijkse praktijk. Persoonlijke en vertrouwelijke coaching is een uitstekende methode, op reguliere basis, voor korte of langere tijd.

Wanneer is coaching zinvol?
Trainingen en bijeenkomsten zijn echter lang niet altijd de meest geschikte middelen voor deskundigheidsbevordering en verandering. Een puur persoonlijke coaching, ondersteuning of sparring partner kan beter op zijn plaats zijn. Want veel communicatiemanagers bekleden een uitdagende en verantwoordelijke positie, waarbij zij ervaren en kritische vakgenoten in hun nabije omgeving missen. Om creatief mee te denken. Om specialistische vakkennis in te brengen. Om de eigen (beleids)plannen en -strategieën eens kritisch tegenaan te houden. Om te helpen een koers te bepalen in een organisatie die verandert, die voor een specifieke grote opgave staat. Dan kan het heel waardevol zijn dat iemand met nieuwe ideeën, andere visies, helpt om het gebrek aan specifieke ervaring te compenseren.

Recente resultaten
St. Jans Gasthuis Weert en Arion International, 2009

Rabobank Parkstad Limburg, creativiteitssessie Strategische sessie, juli 2010

Bent u op zoek naar een coach of wilt u deelnemen aan een training?
Neem dan contact op met Pyoen