"Macht is tijdelijk en wordt je door anderen toegekend, kracht is oneindig en komt uit jezelf"

"Pyoen: Puur Professioneel, draagt bij aan groei, inspireert eeuwig."

Management » Projectmanagement

Projectmanagement

Soms heeft een organisatie tijdelijk te weinig capaciteit of is er een specifiek vraagstuk dat om specialistische en intensieve aandacht vraagt. Specialist in projectmanagement.

Wat is Projectmanagement?
Projecten leiden tot veranderingen. Een project vraagt dan ook altijd om een planmatige aanpak van communicatie. En soms ook een strategische aanpak. Niet alleen in de fase van planvorming, maar zeker ook in de uitvoering, evaluatie en nazorg.

Wanneer is projectmanagement zinvol?
Of het nu gaat om de introductie van een nieuw product, de implementatie van een nieuwe werkwijze of doorontwikkeling van uw dienstverlening. Veranderingen vragen om intensieve, transparante communicatie, die medewerkers enthousiasmeert en motiveert tot innovatie.

Recente resultaten
 

Jaarverslag Huisartsenorganisatie Zuid-Limburg, 2015

Persconferentie Arion vestigt zich op Avantis, juli 2014

Mini-seminar ParkstadTop! voor Rabobank Parkstad Limburg, mei 2012

Limburgtour gemeente Simpelveld door Gouverneur Bovens, januari 2012

Rabobank Parkstad Limburg, projectleider Rabo Economy Award, 2010/2011

Project Corporate Communicatie Arion International BV, 2008-2009

Diverse projecten GGD Zuidelijk Zuid-Limburg

 

Bent u op zoek naar een projectleider? Neem dan contact op met Pyoen