Home


Welkom bij Pyoen Advies & Management

Pyoen Advies & Management is gespecialiseerd in strategie ontwikkeling en communicatieaanpak, in het verbinden van organisatiebeleid en de communicatiestrategie. De kracht van Pyoen Advies & Management zit in de praktische vertaling van strategie in actie en organisatie en laat haar opdrachtgever niet in de steek bij deze uitvoering. Pyoen Advies & Management zet veranderingen in gang en bereikt samenhang en duurzaam resultaat voor u. Zoals verstevigd draagvlak of een vergroting van de betrokkenheid. Pyoen Advies & Management werkt vrijwel altijd op het snijvlak van communicatie, organisatie en (politiek) bestuur.

Zo werkt Pyoen Advies & Management voor ondernemingen uit het bedrijfsleven, (semi) overheden en voor non-profit organisaties. Pyoen Advies & Management doet dit op corporate niveau, voor Raden van Bestuur en voor managers, met de volgende diensten: organisatie- en communicatie advies, interim (communicatie) management, project(bege)leiding, fondsenwerving & sponsoring, coaching, crisisinterventie, workshops & trainingen.

U beschikt over iemand die tijdelijk bestuurt, voorzit of aanstuurt, traint en coacht. De kracht van Pyoen Advies & Management zit in communiceren, motiveren, gemeenschappelijke visie ontwikkelen en praktisch vertalen in organisatie en actie, netwerken, (re)presenteren.


Prikkel van Pyoen

“Mensen die hun droom volgen, die sprankelen; leef je droom!”

“Als je inspireert, geef je energie”

“Succes is krijgen wat je verlangt, geluk is houden wat je hebt.”

“Verliezen bestaat niet, je wint altijd iets!”

“Geloof in bloei, groei houdt een keer op.”

“Macht is tijdelijk, kracht komt van binnen uit.”