Pyoenlist


De Pyoen List zijn inspirerende uitspraken van auteurs, gelezen in verschillende management literatuur of ervaringscitaten van de oprichtster van Pyoen Advies & Management.

“Mensen die hun droom volgen, die sprankelen”
“Als je inspireert, geef je energie”
“Authentiek gedrag geeft energie en roept energie op”
“Een ondernemer voelt de behoefte en creëert de vraag. En een manager ziet de vraag en vult hem in” (Toen Philips de gloeilamp bedacht, was er wel behoefte, maar nauwelijks vraag)
“Creatief en ondernemend worden, dat kan alleen vanuit de markt, vanuit de klant”

Uit “En nu laat ik mijn baard staan” van Leen Zevenbergen (Managementboek 2007)

“Geluk bestaat uit drie dingen: iemand om van te houden, iets om te doen en iets om op te hopen”

Manfred Kets de Vries beschreef in een van zijn boeken een oud Chinees gezegde

“Coachen is de ander leren leren”
“Hulp is je afstemmen op wat de ander van je vraagt, in plaats van op je eigen behoeften”

Uit ‘Dynamisch Coachen’ van Ans Tros

“Proactieve mensen laten zich leiden door waarden, reactieve mensen door gevoelens”
“Van binnen naar buiten” (betekent dat je de kern van je identiteit als vertrekpunt neemt)
“Overwinningen op jezelf gaan vooraf aan die met de omgeving”
“Ga met je medewerkers om zoals jij wilt dat zij met je beste klanten omgaan”

Uit “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap” van Stephen R.Covey

“Vrouwelijke leiders gebruiken hun macht met hun mannelijke en vrouwelijke kanten, met hun ratio en hun ratio”
“Steriotypen bepalen mede onze perceptie. De psychologie heeft ons geleerd dat we de werkelijkheid niet sec waarnemen, maar er altijd direct een betekenis aan toekennen. We voeren argumenten en tegenargumenten aan die passen bij wat we willen zien”

Uit “Stratego voor vrouwen” van Monic Buhrs en Elisa de Groot

“De mens werkt zo’n 75.000 uur gedurende zijn arbeidszame leven. Voor de een zijn dat uren van plicht, voor de ander uren van pret. Het hangt er ook van af hoe je naar je werk kijkt.”
“De Happy Worker staat stil bij zijn eigen functioneren als mens, medewerker, collega en manager en is voortdurend alert op het continue proces van verandering. Zijn eigen veranderingsproces, dat van zijn medewerkers en de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. En ondanks dat (of juist omdat) hij als enige zekerheid heeft dat alles blijvend veranderd, blijft de Happy Worker vooral zichzelf. Zit uw bedrijf in een veranderingsproces en dat heeft invloed op het personeel. Blijft de Happy Worker zichzelf in het nieuwe bedrijf?”
“Een aantal jaar geleden las ik over de inspirerende managementvisie ‘Happy Worker’ en tevens titel van het boek van Yolande Eijgenstein (zakenvrouw van het jaar 1997). De Happy Worker verenigt vier Happy’s in zich die elk staan voor een bepaalde, essentiële manier van werken, managen of leven. De Happy Looker kijkt en leert van anderen (is de aandachtige kijker), de Happy Aimer kiest zijn weg bewust (wil vooruit), de Happy Blooper ziet de voordelen van fouten maken (durft zich kwetsbaar op te stellen) en de Happy Lover houdt van zichzelf en kan daardoor veel aan anderen geven (is een integer mens met passie). De verschillende Happy’s zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien. De schrijfster beschrijft de Happy’s om ideeën aan de hand te doen voor een aantrekkelijke manier van werken en communiceren. Niet om tegen bestaande structuren aan te scheppen, wel om je uit te nodigen eens in een andere richting te kijken, om je te laten zien hoe het óók kan.”

Uit “Happy Worker” van Yolande Eijgenstein (zakenvrouw van het jaar 1997)

“Communicatie is voor mij iets in beweging brengen”
“Communicatie is nooit een doel op zichzelf”
“Je kunt niet niét communiceren”

Mariëlle F. Houben – Vaessen