Pyoen oplossing voor uw vraagstuk


Ervaart U in uw organisatie een probleem of een volgende vraagstelling:

 • wilt u een veranderproces ingang zetten 
 • nieuw organisatiemodel invoeren
 • strategische verandering implementeren
 • cultuuromslag realiseren
 • tijdelijk zonder manager
 • een afdeling of werkproces reorganiseren of anders inrichten
 • behoefte aan een onafhankelijk advies in een fusieproces
 • zoekt u een projectleider of crisismanager
 • heeft u een communicatieprobleem
 • op zoek naar een communicatieplan dat aansluit op de organisatiedoelen
 • heeft uw bedrijf een positioneringsvraagstuk of een imago probleem
 • heeft u een arbeidsmarktcommunicatie vraag
 • ontbreekt de afstemming tussen corporate communicatie en marketing
 • heeft u een complexe perszaak 
 • onvoldoende communicatievaardigheden bij medewerkers of afdelingen
 • ontbreekt de interne afstemming tussen afdelingen

Bent u op zoek naar iemand die een oplossing biedt voor uw vraagstuk? Neem dan contact op.