Management


Soms heeft een organisatie tijdelijk te weinig capaciteit of is er een specifiek vraagstuk dat om specialistische en intensieve aandacht vraagt. Specialist in project-, interim- of communicatiemanagement.

Projecten leiden tot veranderingen. Een project vraagt dan ook altijd om een planmatige aanpak van communicatie. En soms ook een strategische aanpak. Niet alleen in de fase van planvorming, maar zeker ook in de uitvoering, evaluatie en nazorg.

Of het nu gaat om de introductie van een nieuw product, de implementatie van een nieuwe werkwijze of doorontwikkeling van uw dienstverlening. Veranderingen vragen om intensieve, transparante communicatie, die medewerkers enthousiasmeert en motiveert tot innovatie.

Een (communicatie)manager kan tijdelijk een functie vervullen, een nieuwe afdeling opzetten of een reorganisatie doorvoeren. Pyoen Advies & Management voorziet in tijdelijke communicatiemanagers en adviseurs/uitvoerders.

Bent u op zoek naar een manager? Neem dan contact op.